Voordat we iets gaan bedenken en ontwerpen willen we heel goed begrijpen hoe het product gebruikt wordt of gaat worden. En of iets nieuws echt wel nodig is. De vraag ‘waarom’ komt dan ook regelmatig voorbij.

Wat wil je als eigenaar van het product bereiken. Hoe werk je als gebruiker met het (toekomstige) product. Wat zijn de mogelijkheden van de techniek. Samen ontdekken we de kansen, ambities en behoeften.

De basis voor een Smart Interface

We inventariseren met alle betrokkenen, van producteigenaar tot eindgebruiker, wat de belangen, behoeften en uitdagingen zijn. We kijken samen waar de grootste winst behaald kan worden. En we zoeken naar nieuwe inzichten en mogelijkheden. Daarmee wordt de basis gelegd voor het bedenken of vernieuwen van een Smart Interface voor het product.

In deze fase van een project is er alle ruimte voor wilde ideeën, voor het overschrijden van grenzen om uit te vinden waar ze liggen. En uiteindelijk komt het dan aan op intuïtie. Wat is de vorm die het beste werkt, die het meest aansluit bij de praktijk? En die uitvoerbaar is.

BEDENK | Van wilde ideeën naar sterke oplossingen

PARADOX OF DISCOVERY

“You find things that you’re not looking for,
when you’re not looking.
But if you’re not looking for something
then you won’t find anything”

– Dave Gray –

NET ONTDEKT

Wat zijn Smart Systems en wat kun je ermee?

By | Design Thinking, Interaction Design, Service Design, Smart Industry, Smart Systems, Spotlight, UX Design | No Comments

smartsystems

Bij Don’t Push The Button zijn we gespecialiseerd in het vereenvoudigen van de gebruikerservaring en ontwerpen van de gebruikersinterface voor Smart Systems. Maar, wat is dat eigenlijk? En wat moet je ermee, wat hebben we eraan? En waarom is het nodig om na te denken over de UX (User Experience) en interactie? Read More

Betere designs voor complexe applicaties: Over User Stories, Epics en Flows

By | Agile, Interaction Design, Smart Systems, Software Design, Spotlight, UX Design | No Comments

Het ontwerpen van een eenvoudig, gebruiksvriendelijk b2b / enterprise product is makkelijker gezegd dan gedaan…Hoe pak je als software leverancier zo’n project aan?

Gebruikers verwachten namelijk steeds vaker dat je product net zo eenvoudig werkt als hun smartphone, mail of Facebook. En waarom ook niet? Read More

Why privacy in the Internet of Things is different from privacy on the Internet 

By | Internet of Things, Research, Thinking | No Comments

In the digitalization of our physical world—what many are now calling the ‘Internet of Things’— the very meaning of privacy– of controlling, revealing, and concealing it– shift. But why?

Adding sensors to ourselves, and to the objects and places around us, renders our physical world communicable, contextual, and trackable. The full implications of ubiquitous connectivity can’t be fully understood or foreseen– by the industry driving it, nevermind the end users assumed to adopt it. What we can begin to analyze are what make privacy in the Internet of Things different from the privacy on the web as it exists in the desktop, laptop, and ‘immobile’ sense….

Lees het hele artikel hier: Why privacy in the Internet of Things is different from privacy on the Internet | Altimeter Group

Hoe overleef ik…..DISRUPTIE

By | Change, Innovatie, Spotlight, Thinking | No Comments

Het lijkt wel iets ernstigs, zo’n woord dat je niet mag noemen…’disruptie’… De manier waarop we (samen)werken verandert, de manier waarop je organisatie is ingericht verandert…Samenwerking verschuift van hiërarchie naar netwerkgedreven en ook innovaties volgen elkaar in rap tempo op. Geen branche is veilig voor disruptive innovation. Read More